Skip to content Skip to footer

Biserica lui Dumnezeu e alcătuită din oameni diferiți, cu probleme și nevoi diferite, care caută să se apropie cu adevărat de Cristos pentru mântuirea lor și glorificarea Lui.

SPECIFICUL NOSTRU

CARACTERISTICI CARE DEFINESC SPECIFICUL NOSTRU

PREDICARE EXPOZITIVĂ
ȘI APLICAȚIONALĂ

Credem că Biblia trebuie studiată în sensul plenar și în contextul ei istorico-social, dar ea trebuie aplicată într-un mod relevant și practic vieții noastre de fiecare zi.

Verset cu verset, capitol cu capitol, căutăm să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi.

ÎNCHINARE VERTICALĂ

Cântecele alese sunt participative, pe un stil contemporan dar fără compromisuri (orizontale), căutând să fie focalizate pe Dumnezeu (verticale). Biserica e încurajată să se închine cu toată ființa, în limitele Scripturii.

Căutăm o închinare biblică în stilul și pe înțelesul generației contemporane.

ÎNCHINARE VERTICALĂ

Cântecele alese sunt participative, pe un stil contemporan dar fără compromisuri (orizontale), căutând să fie focalizate pe Dumnezeu (verticale). Biserica e încurajată să se închine cu toată ființa, în limitele Scripturii.

Căutăm o închinare biblică în stilul și pe înțelesul generației contemporane.

RUGĂCIUNEA INTENȚIONATĂ

Credem cu tărie în puterea rugăciunii, de aceea suntem intenționali în a crea oportunități înspre aceasta prin întâlniri în plen, în grupuri mici de ucenicie ș.a.m.d.

Zi de zi, săptămână de săptămână, căutăm oportunități să ne rugăm.

FOCALIZARE PE GRUPURI MICI DE UCENICIZARE

Mântuirea este individuală, dar viața creștină este comunitară. Domnul Isus a ales grupul mic să fie laboratorul de prelucrare al ucenicilor Săi. De aceea și noi am împărțit întreaga biserică în grupuri mici. Nu suntem o biserică cu grupuri mici, ci una de grupuri mici.

Cadrul preferat de Dumnezeu pentru a face ucenici este grupul mic.

FOCALIZARE PE GRUPURI MICI DE UCENICIZARE

Mântuirea este individuală, dar viața creștină este comunitară. Domnul Isus a ales grupul mic să fie laboratorul de prelucrare al ucenicilor Săi. De aceea și noi am împărțit întreaga biserică în grupuri mici. Nu suntem o biserică cu grupuri mici, ci una de grupuri mici.

Cadrul preferat de Dumnezeu pentru a face ucenici este grupul mic.

PLANTARE DE BISERICI

Biserica Metanoia este parte a organizaței Vertical Church Europe care are ca misiune plantarea de biserici în țară și în Europa. În cadrul organizației, funcționează Centrul de Pregătire pentru plantatorii de biserici în care aceștia sunt instruiți, încurajați și mentorați.

Vrem ca biserica Metanoia să fie o biserică plantatoare de biserici.

CONDUCERE PRIN PRESBITERI

Presbiterii sunt cei care protejează și răspund de doctrina, direcția și disciplina bisericii. Ei sunt credincioși aleși și validați de către Duhul Sfânt în baza unei viziuni și chemări specifice. Între ei sunt și pastorii bisericii, care sub călăuzirea Duhului Sfânt coordonează și iau hotărâri prin consens în cadrul echipei. Diaconii slujesc biserica în mod practic, coordonează activități ce țin de administrare sau lucrări necesare organizării bisericii.

Dumnezeu a ales să-Și conducă biserica prin presbiteri și diaconi.

CONDUCERE PRIN PRESBITERI

Presbiterii sunt cei care protejează și răspund de doctrina, direcția și disciplina bisericii. Ei sunt credincioși aleși și validați de către Duhul Sfânt în baza unei viziuni și chemări specifice. Între ei sunt și pastorii bisericii, care sub călăuzirea Duhului Sfânt coordonează și iau hotărâri prin consens în cadrul echipei. Diaconii slujesc biserica în mod practic, coordonează activități ce țin de administrare sau lucrări necesare organizării bisericii.

Dumnezeu a ales să-Și conducă biserica prin presbiteri și diaconi.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Începând cu Trinitatea, unde fiecare persoană din Dumnezeire are un rol / funcţie bine stabilită, continuând cu ucenicii care au fost trimişi doi câte doi, şi mai apoi cu echipele de misiune ale Noului Testament, unde apostolii şi misionarii mereu au lucrat în echipă – modelul delegării sarcinilor este susţinut în Scripturi.

Dumnezeu dintotdeauna a încurajat munca în echipă.

CONSILIEREA BIBLICĂ

Premisa consilierii biblice este Sfânta Scriptură, în care Dumnezeu „ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3), şi puterea Duhului Sfânt şi a jertfei Domnului Isus, care pot schimba viaţa unui om, oferind vindecare, eliberare şi transformare prin pocăinţă, rugăciune şi susţinerea credincioşilor.

Dumnezeu poate aduce restaurare în viața oricărui om.

CONSILIEREA BIBLICĂ

Premisa consilierii biblice este Sfânta Scriptură, în care Dumnezeu „ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3), şi puterea Duhului Sfânt şi a jertfei Domnului Isus, care pot schimba viaţa unui om, oferind vindecare, eliberare şi transformare prin pocăinţă, rugăciune şi susţinerea credincioşilor.

Dumnezeu poate aduce restaurare în viața oricărui om.

EVALUARE INTENȚIONATĂ

De aceea în biserica noastră anual se stabilește o viziune specifică bazată pe călăuzirea Duhului Sfânt și în funcție de nevoile bisericii, cu obiective măsurabile care sunt evaluate intenționat și periodic în decursul anului de către presbiterii bisericii și liderii de lucrări.

Dumnezeu este interesat în calitate și credincioșie, atât în viață cât și în lucrare.

UNITATEA ÎN DIVERSITATE

Luptăm pentru absoluturi și rămânem uniți în aceste învățături fundamentale ale credinței, dar recunoaștem că există credincioși și biserici care pot avea convingeri și păreri diferite în lucrurile ne-esențiale, pe care le respectăm (autonomia bisericii).

Luptăm pentru absoluturi, nu pentru convingeri și păreri personale.

UNITATEA ÎN DIVERSITATE

Luptăm pentru absoluturi și rămânem uniți în aceste învățături fundamentale ale credinței, dar recunoaștem că există credincioși și biserici care pot avea convingeri și păreri diferite în lucrurile ne-esențiale, pe care le respectăm (autonomia bisericii).

Luptăm pentru absoluturi, nu pentru convingeri și păreri personale.
Copyright © 2022
Biserica Creștină Baptistă Metanoia Ploiești.
Toate drepturile rezervate.